Monthly:October 2019

Basic Photography Composition Techniques

Basic Photography Composition Techniques

Sa video na to bilang pagpapatuloy ng ating basic photography series ay magbibigay ako ng ilang Composition techniques na personal kong ginagamit sa Photography.

Continue Reading
How to get correct white balance

How to get correct White Balance

Sa video na to bilang pagpapatuloy ng Photography Basics series natin ay ituturo ko ang ibat ibang paraan para makakuha tayo ng tamang White Balance sa inyong mga Photo.

Continue Reading
Photography Basics - Exposure

Video Tutorial: Photography Basics – Exposure

If you want to learn the basics of photography and get out of Automatic modes

Continue Reading